Liên Hệ

LIÊN HỆ – SAO MAI EXPRESS

Công ty TNHH Sao Mai Express

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006, là đơn vị duy nhất được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho phép quản lý, khai thác và kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Sao Mai Express cũng là thương hiệu dịch vụ chuyển phát toàn cầu của liên minh bưu chính thế giới UPU, hiện đang được khai thác bởi bưu chính của gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Nhằm năng lực tài chính, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong hoạt động kinh doanh, năm 2013 Tổng công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên hàng tỷ đồng. Trong kỳ họp cổ đông thường niên năm ….vốn điều lệ của Tổng Công ty cũng đã được tiếp tục tăng lên…

Liên Hệ

Năm 2017, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty, Công ty đã hoàn tất đề án chuyển đổi mô hình từ Công ty sang Tổng công ty. Cũng trong năm 2017,  thành lâp điều chỉnh và hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất tại Tổng Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD trong tình hình mới.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sao Mai Express – Chuyển phát nhanh Quốc tế – Liên Hệ