test

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI MỸ (USA)
HOTLINE ☎ CSKH: 09 364 364 22 🌐 Website: www.guihangdimysaomai.com
Địa Chỉ CTY : 35 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, TPHCM
DV BAY TIẾT KIỆM (8-12 ngày)DV BAY THƯỜNG (5-8 ngày)
SỐ KGGIÁ - VNĐSỐ KGGIÁ - VNĐSỐ KGGIÁ - VNĐSỐ KGGIÁ - VNĐ
0,5850,00010,53,535,6770,51,050,00010,54,640,000
1,01,095,00011,03,639,5821,01,280,00011,04,756,000
1,51,274,60811,53,742,6391,51,434,00011,54,878,000
2,01,424,37212,03,846,1352,01,626,00012,04,951,000
2,51,569,98812,53,949,4072,51,817,00012,55,143,000
3,01,690,15813,04,052,9923,02,015,00013,05,383,000
3,51,832,32813,54,186,0493,52,255,00013,55,568,000
4,01,962,39914,04,289,5954,02,373,00014,05,654,000
4,52,095,25614,54,393,0804,52,552,00014,55,848,000
5,02,263,83015,04,496,4225,02,729,00015,05,997,000
5,52,340,23415,54,599,4975,52,976,00015,56,083,000
6,02,460,61616,04,701,4986,03,121,00016,06,231,000
6,52,565,62916,54,840,8546,53,338,00016,56,399,000
7,02,695,90617,04,948,3157,03,555,00017,06,547,000
7,52,836,27617,55,057,7767,53,792,00017,56,644,000
8,02,957,76918,05,164,9218,03,839,00018,06,708,000
8,53,099,94818,55,273,2908,53,992,00018,56,831,000
9,03,225,21219,05,401,0529,04,124,00019,06,915,000
9,53,306,03119,55,484,1139,54,367,00019,57,081,000
10,03,412,56520,05,583,30610,04,481,00020,07,139,000
21 - 30 Kg225.000 /1 kg21 - 30 Kg330.000 /1kg
31 - 70 Kg215.000 /1kg31 - 45 Kg320.000 /1kg
Trên 70 Kg205.000 /1kg46 - 70 Kg310.000 /1kg